Tehdas 108:n Yhteisöpäivä
8.8.2021
8.8.2021
Klo 12 – 18

(In English below)

Yhteisöpäivä kulttuuri-, taide- ja paikallistoimijoille on Nokian Tehdasssaaressa TEHDAS 108:ssa järjestettävä rento matalan kynnyksen taide- ja verkostoitumistapahtuma. Tavoitteena on tuoda yhteen erilaisia Pirkanmaalla tai Tehdas 108:n piirissä toimineita/toiminnasta kiinnostuneita paikallistoimijoita, taiteilija- ja kulttuuriryhmiä, sekä muita kaupunkilaisia inspiraation, keskustelun, ruuan, taiteen, työpajojen ja erilaisten ohjelmanumeroiden kautta. Unohtamatta mukavaa sunnuntaipäivänviettoa Tehdassaaren ihanassa miljöössä!

OHJELMA (päivittyy ilmoittautumisten mukaan):

-Yhteisöllinen lounas (n. klo 14-15, kuitenkin niin kauan kuin ruokaa riittää):
Punainen Tofu Curry

Työpajat:
- 13-14.30 Gaija Sirkus Nokian Ilma-akrobatiatyöpaja,
- n. 15-18 avoin sirkuskokeilupiste (tule tutustumaan erilaisiin jonglöörausvälineisiin ohjaajien opastuksella ja Gaija Sirkuksen toimintaan)
https://www.gaijacircus.fi/
- Leikkihetki: 108 lautapeli (vetäjänä Yana Shishkovskaya)
- Konstellaatio luovan prosessin tukijana -työpaja (vetäjänä Veera Hintsala)

Open stage-lavalla:
- Jitka Hietaniemi: Runonlausuntaa
- T.Liisa (piano & laulu) https://www.facebook.com/t.liisa
- Limppu (lyriikat edellä menevää hiphop & rap -musiikkia) https://spoti.fi/3ClU3Vp
- Dj's & artists: Inner Peace, Luiza Preda, Not responding

Muut:
- Arabialainen kalligrafianäyttely (Mohammed Abbas), jonka yhteydessä tarjoillaan arabialaista kahvia ja baklavaa, sekä opetellaan kirjoittamaan oma nimi arabiaksi.
- Saunabiili -sauna lämpiää illemmalla! Saunamaksu 5€, oma pyyhe mukaan, ei suihkua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ILMOITTAUTUMINEN OHJELMAN JÄRJESTÄJÄKSI:

Onko sinulla jotain pientä tai suurta, mitä haluaisit tuoda tai luoda yhteisöpäivään muille jaettavaksi ja koettavaksi? Tämä voi esimerkiksi olla jotain mitä olet jo aikaisemmin toteuttanut tai haluat esitellä muille.

Ohjelma jakautuu erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
- Työpajat (esim. taide, kulttuuri, sirkus, tuunaus..)
- Lavaohjelma (musiikki, sirkus/teatteri tai runot) Käytössä on äänentoisto ja mikrofoni. Kerrothan erikseen, jos tarvitset teknistä tukea.
- Vuorovaikutusta / kohtaamista lisäävät ohjelmanumerot (leikit, esim. speed dating, keskustelut..)

Tämän lisäksi olemme avoimia myös muille, spontaaneillekin ohjelmanumeroille. Tapahtuman aikana on käytössä ilmoitustaulu, minne voit lisätä ohjelmanumerosi.

Ohjelmaa varten Tehdas 108:ssa on käytössä askartelu/työpajahuone "Ateljee", musiikkilava ja "salonki" sekä piha. https://www.tehdas108.fi/tilaelamys
Emme peri tiloista vuokraa ja samalla lähtökohtamme on se, että ohjelmanumerot olisivat kävijöille ilmaisia.
Jos kuitenkin tarve vaatii, ohjelmasta voi periä pienen materiaalikustannuksen non-profit hengessä (ilmoita tästä meille etukäteen).

Ohjelmaehdotukset otetaan vastaan Google formsin kautta.
Täytä formi ja pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pian.
Linkki formiin: https://forms.gle/rV9YpgfB2KVAEsyr5

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Yhteisöpäivän aikana Tehdas 108:lla on avoinna:

ARS 108 nykytaidenäyttely (12-18)
https://www.ars108.com/
https://www.facebook.com/ars108nokia

Cafe Saari (12-18)
https://www.facebook.com/tehdas108cafesaari/
https://www.tehdas108.fi/luova-keskus/cafe-shop

Tiedustelut ja kyselyt: Essi Laurila, 0407215693 tai essihelena@gmail.com


IN ENGLISH:

Community Day for culture, art and local actors is a casual low-threshold art and networking event to be held at TEHDAS 108 in Nokia's Tehdasssaari. The aim is to bring together various local actors, artists and cultural groups through inspiration, discussion, food, art, workshops and various program numbers. Not forgetting a nice Sunday in the wonderful environment of Tehdassaari!

PROGRAM (updated according to registrations):

-Community lunch (approx. 14-15, however, as long as there is enough food): Red Tofu Curry


Workshops:
- Gaija Cirkus Nokia’s Air Acrobatics Workshop
- A moment for play: 108 board game (led by Yana Shishkovskaya)
- Constellation as a Supporter of the Creative Process workshop (led by Veera Hintsala) (In Finnish)


Stage program:
- Jitka Hietaniemi: Poetry
- T.Liisa (piano & vocals)
- Limppu (hiphop & rap music)
- Dj's & artists: Inner Peace, Luiza Preda, Not responding


Other:
- Arabic calligraphy exhibition (Mohammed Abbas) with Arabic coffee and baklava. Learn how to write your own name in Arabic
- Sauna (Saunabiili) is warming up in the afternoon! Sauna fee 5 €, own towel needed, no shower.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRATION AS A PROGRAM ORGANIZER:
Do you have something small or large that you would like to bring or create for the Community day to share and experience with others? For example, this could be something you’ve done before or want to introduce to others.

The program is divided into the following areas in particular:
- Workshops (eg art, culture, circus, tuning ..)
- Stage program (music, circus / theater or poems) We provide a sound system and a microphone. Please let us know separately if you need technical support.
- Program that increases interaction between participants (games, eg speed dating, discussions ..)

In addition to this, we are also open to other, even spontaneous, program numbers. During the event, there will be a bulletin board where you can add your program number.

For the program, Tehdas 108 has a craft / workshop room "Studio", a music stage and a "salonki” and a yard. https://www.tehdas108.fi/tilaelamys

We do not charge rent for the premises and at the same time we hope that the program would be free for visitors.
However, you may charge a small material (non-profit), but please let us know in advance.

Program proposals are accepted through Google Forms.
Fill out the form and we will try to answer you as soon as possible.
Link to the form: https://forms.gle/rV9YpgfB2KVAEsyr5

Warmly welcome to join!

During Community Day, Tehdas 108 has:

ARS 108 Contemporary Art Exhibition
https://www.ars108.com/
https://www.facebook.com/ars108nokia


Cafe Saari
https://www.facebook.com/tehdas108cafesaari/
https://www.tehdas108.fi/luova-keskus/cafe-shop


Inquiries and inquiries: Essi Laurila, 0407215693 or essihelena@gmail.com